Testovanie 5 – 2022

Piatacké testy 2022: Výsledky a odpovede z Testovania 5 – 18. mája 2022

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Maďarský jazyk a literatúra a matematika

Testovanie 5 – 2022: Špecifikácia piatackých testov, 18.05.2022 (streda)

Oficiálne Testy Testovanie-5 2022 aj s odpoveďami zverejníme najskôr ako bude možné!
Sledujte Testovanie5.sk!

Testovanie 5 – 2022

Testovanie žiakov ročníka ZŠ (Testovanie 5 2022 alebo T5 2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov

  • matematika,
  • slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a
  • maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovanie 5 – 2022: Špecifikácia piatackých testov, 18.5.2022 (streda)

Oficiálne Testy Testovanie-5 2022 aj s odpoveďami zverejníme najskôr ako bude možné!
Sledujte Testovanie5.sk!

Vygenerované za 0.006 s.