Testovanie 5 – 2021

Testovanie 5 - 2021, piatacké testy z roku 2021

Testovanie žiakov ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov

  • matematika,
  • slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a
  • maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovanie 5 – 2019: Špecifikácia piatackých testov, 19.5.2021 (streda)

Tematické okruhy a špecifikáciu testov zverejníme v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na Testovanie5.sk.