Testovanie 5 – 2023

Testovanie 5 – 2023

Testovanie žiakov ročníka ZŠ (Testovanie 5 2023 alebo T5 2023) sa uskutoční 17. mája 2023 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov

  • matematika,
  • slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a
  • maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Testovanie 5 – 2023: Špecifikácia piatackých testov, 17.5.2023 (streda)

Tematické okruhy a špecifikáciu testov zverejníme v septembri 2022. Všetky informácie budú dostupné na Testovanie5.sk.

Vygenerované za 0.009 s.